Skip naar de inhoud Skip naar het navigatie menu Skip naar de footer

Valideer uw document

Op deze pagina kunt u de betrouwbaarheid van een digitaal document controleren.

De validatievoorziening van de Justitiële Informatiedienst stelt partijen in staat om na te gaan of digitale documenten die zijn uitgegeven door Nederlandse overheidsinstanties authentiek en integer zijn. Daarmee ontstaat zekerheid over de afkomst en ongewijzigde staat van deze digitale documenten.

Of het digitale document dat u in uw bezit heeft gevalideerd kan worden staat op het document vermeld of de uitgevende instantie informeert u daarover op een andere wijze.

Sleep hier uw bestand naartoe of klik hierop om een bestand te kiezen

Welke documenten

Een document dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het type is PDF
  • Het document is uitgegeven door een overheidsinstantie

Certificering

Meer informatie over BSI ETSI EN 319 401 - TSP General Policy Requirements certified